Omgaan met gevoelens

 

Wanneer je de diagnose krijgt van een ongeneeslijke, chronische ziekte gaat dit vaak gepaard met heftige gevoelens. Je kan last hebben van schuldgevoelens omdat je minder kan dan voorheen, boosheid, frustratie, verdriet... In onze sessies gaan we deze gevoelens niet uit de weg, maar we proberen ze een plaats te geven. Door middel van oefeningen gaan we ook kijken hoe je die gevoelens minder intens kunt maken, en hoe je positieve gevoelens de bovenhand kunt laten nemen.